ZKI 04240 F1: Rezistenţă mărită, reduce costul de producţie!

În ultimii ani, firma ZKI-Seminţe, observând tendinţa existentă pe plan european şi mondial de creştere continuă a consumului de roşii şi-a îndreptat atenţia şi spre acest important segment legumicol.

Astfel, cercetătorii noştrii au început să efectueze diferite testări pentru obţinerea de hibrizi care să înglobeze cât mai multe calităţi, încât produsele respective să fie competitive şi apreciate pe piaţa de desfacere.

Pe lângă cunoscutele tomate, cu creştere nedeterminată, precum Corfu F1 sau Sampei F1, cercetătorii noştrii ne propun şi hibridul ZKI 04240 F1- de asemenea hibrid cu creştere nedeterminată, ce impune rezistenţă mărită împotriva virusurilor, bolilor cauzate de ciuperci şi rezistenţă la nematozi, ceea ce în final conduce spre eficienţă sporită cu reduceri importante ale costurilor de producţie.

În continuare vom prezenta alte caracteristici ce jalonează calităţile hibridului, printre acestea enumerăm pe urmâtoarele:

-timpuriu cu productivitate ridicată;

-fructificare echilibrată pe întreaga perioadă vegetativă;

-fructe ferme cu greutate medie de 200gr.

Datorită rădăcinii bine dezvoltate, hibridul este deosebit de stabil. Creşterea viguroasă, legarea este foarte bună, internodurile scurte ajută la o cultivare uşoară şi în solar de înălţime medie.

Foliajul este bogat, acoperă fructele, asigurându-le protecţie, fructe mari ce au o culoare roşu-închis, în greutate de 200-220gr.

Un punct forte al hibridului ZKI 04240 F1, îl reprezintă rezistenţa mărită împotriva virusurilor, verticiliozei, la mai multe faze de fuzarioză. Toate aceste lucruri înseamnă implicit tratamente fitosanitare reduse şi categoric reducerea semnificativă a costurilor de producţie.

Productivitatea este mare deoarece după 5-6 ciorchine, regenerează rodirea, asigurând o recoltă bogată pe parcursul perioadei de vegetaţie.

Un alt punct forte, îl reprezintă capacitatea de păstrare în timp, fructe ferme își păstrează prospeţimea îndelungată incluzând aici şi aspectul comercial, cât şi calităţile gustative naturale deosebite.

Portul deschis al plantei avantajază şi eficintizează tratamentele fitosanitare, pe parcursul vegetaţiei, reducând totodată şi costurile acestora.

În final, concluzionăm că datorită calităţilor evidenţiate mai sus şi în special rezistenţei ridicate, ZKI 04240 F1 este un hibrid de încredere, deosebit de productiv cu costuri de producţie mici, demn de a fi cultivat cu succes!